LeakFree

IT Security made simple.

Hand in hand met de digitalisering neemt ook de informatiebeveiliging een steeds prominentere rol in de maatschappij in. Een steeds groter deel van het IT budget wordt besteed aan beveiligingsmaatregelen, maar al te vaak ziet men de zwakste schakel binnen de organisatie over het hoofd: de mens. Of het nu gaat om het per ongeluk verliezen van USB sticks met gevoelige informatie, slecht geconfigureerde servers of onveilig geprogrammeerde applicaties, de diefstal van klantengegevens, het onzorgvuldig omspringen met bedrijfscomputers en netwerken: naast de talloze technische oorzaken is de menselijke factor de cruciale spil van het (on)veiligheidsweb. Hoeveel firewalls of virus scanners u ook installeert, een gebrek aan veiligheidsbesef bij uw medewerkers zal u altijd de das omdoen.

Om te voorzien in de behoefte aan security kennis en algemeen veiligheidsbesef verzorgt LeakFree diverse typen security trainingen. Met jaren ervaring in het opzetten en verzorgen van praktische, hands-on colleges op het gebied van (offensieve) computerbeveiligingstechnieken voor de Information Security Technology masteropleiding, biedt LeakFree de ideale combinatie van praktijkkennis, up-to-date know how en onderwijservaring voor het verzorgen van een breed scala aan trainingen. LeakFree zal tijdens deze trainingen de basisconcepten van de security awareness behandelen en zich daarnaast specifiek richten op de doelgroep in kwestie.

Algemene security awareness training

Het doel van de algemene security awareness training is een toename van het algehele veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie. LeakFree zal op maat een programma samenstellen dat medewerkers bewust maakt van de security-risico’s van hun organisatie, de potentiële impact daarvan en welke rol men kan spelen in het voorkomen van die risico’s. Aan de hand van voorbeelden zullen de medewerkers inzicht krijgen in de manier waarop cybercriminelen te werk gaan en waar men op moet letten tijdens bijvoorbeeld het dagelijks gebruik van het internet, social media, de risico’s van bring-your-own-device, social engineering en de bedrijfsnetwerken en IT-faciliteiten van uw organisatie.

Workshop hands-on hacking

De aanval is vaak de beste verdediging. Om echt inzicht te krijgen in de ins- en outs van de informatiebeveiliging zult u moeten leren denken en opereren als een hacker. Hoe denkt een hacker en hoe gaat die te werk? Hoe ziet de typische aanvalscyclus van een hacker eruit en waar richt die zich op? Wat zijn de early-warning signs van een op handen zijnde aanval? Op wat voor kwetsbaarheden in netwerken, configuraties of applicaties richt een hacker zich en hoe maakt die hier misbruik van? Hoe verkrijgt een hacker toegang tot vertrouwelijke informatie en wat gebeurt hier vervolgens mee? Hoe beveiligt u zich tegen dit alles? Tijdens deze workshop, vooral gericht op IT’ers, programmeurs en beveiligers binnen uw organisatie, verzorgt LeakFree een hands-on ervaring waarbij technische en praktische kennis verbonden worden onder begeleiding van een ervaren trainer. Afhankelijk van uw behoeften kunt u samen met LeakFree de inhoud van uw workshop vormgeven om haar optimaal aan te laten sluiten bij uw organisatie en medewerkers.

Contact

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen via contact@leakfree.nl (PGP)